Systemy motywacyjne

HR Consulting pomoże Państwu poznać główne motywy postępowania pracowników, zbadać, co jest dla nich najważniejsze, a następnie, wykorzystując tę wiedzę zaprojektować optymalny system motywacyjny i sprawić "właściwą nagrodę właściwemu człowiekowi".

Pracownik, który jest silnie związany ze swoją firmą i usatysfakcjonowany warunkami płacowymi i socjalnymi pracuje efektywniej. Jeśli pracownik uzna cele organizacji za swoje własne, będzie starał się je realizować. Dlatego też dobry system motywacyjny - obejmujący zarówno elementy płacowe i pozapłacowe - leży u podstaw sukcesu wielu przedsiębiorstw.

Podstawowymi celami opracowania systemu motywacyjnego dla firmy jest

  • wzrost motywacji grupy i indywidualnych pracowników
  • zwiększenie efektywności pracowników
  • optymalne wykorzystanie potencjału personelu w celu realizacji założeń firmy
  • identyfikacja pracowników z podejmowanymi działaniami oraz celami firmy
  • zobiektywizowanie i skodyfikowanie systemu premiowego
  • wzrost wydajności pracy

    System motywacyjny zostanie opracowany w oparciu o cele i zadania konkretnych stanowisk pracy i będzie obejmować motywację finansową oraz poza finansową pracowników.

    Etapy wdrażania systemu ocen